Privacy policy

Privacy

 

STORE13 is een webshop van VZW Handbal Hestia Bilzen, afgekort Hestia Bilzen.

Hestia Bilzen hecht er belang aan om voorzichtig om te gaan met al uw persoonlijke gegevens die u aan ons toevertrouwt. Wij verwerken uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor onze dienstverlening of het verbeteren van deze dienstverlening. Hestia Bilzen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Hestia Bilzen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken om toegang te krijgen tot de afgeschermde zonen en of een nieuwsbrief te ontvangen:

·       voor- en achternaam;

·       adresgegevens;

·       telefoonnummer;

·       e-mailadres;

·       overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;

Hieronder vindt u een overzicht van de pseudo-persoonsgegevens die wij verwerken voor analyse van het gebruik van onze website:

·       uw IP-adres;

·       uw browser en apparaat;

·       uw gebruikers ID.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via email, deze kan u versturen naar hestiabilzen@gmail.com dan verwijderen wij deze informatie.

 

Waarom we gegevens nodig hebben
Hestia Bilzen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

·       het afhandelen van uw betaling indien u een aankoop wenst te doen

·       verzenden van onze wekelijkse nieuwsbrief;

·       u te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

·       u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

·       u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;

·       om goederen en diensten bij u af te leveren indien u een aankoop doet.

·       Hestia Bilzen analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;

·       Hestia Bilzen analyseert generieke data van gebruikers voor bedrijfsstrategische of eigen marketingdoeleinden .

 

Hoe lang we gegevens bewaren
Hestia Bilzen bewaart uw gegevens zolang u bij ons een account heeft. Wanneer u ons vraagt uw account te verwijderen, dan worden uw gegevens vanaf dat moment verwijderd. Data uit het verleden, in verband met aankopen, zullen wij voor de wettelijke periode van zeven jaar bewaren.

 

Delen met derden
Hestia Bilzen deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de koopovereenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hestia Bilzen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Hestia Bilzen uw persoonsgegevens aan andere derden, bijvoorbeeld voor afrekening van uw aankoop. U gaat hiermee akkoord wanneer u instemt met onze algemene voorwaarden bij het aanmaken van uw STORE13 account.

 

In kaart brengen van uw websitebezoek
Hestia Bilzen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Hestia Bilzen gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt; zo kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en kunnen wij ervoor dat de website goed werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden op onze website (niet bij websites van derden) zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Lukt het niet via deze instellingen of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek via mail. Deze kan u versturen maar hestiabilzen@gmail.com en wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur, op uw verzoek reageren.

Hestia Bilzen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging
Hestia Bilzen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via mail hestiabilzen@gmail.com . Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur, op uw verzoek reageren.

 

Wijziging in het privacybeleid

Hestia Bilzen behoudt te alle tijde het recht het privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter de meest recente versie. Bij het publiceren van een nieuwe privacyverklaring vervalt de geldigheid van de alle voorgaande versies. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan op de hoogte per e-mail.