Margot Holsteen
Margot Holsteen

  0474/98.83.16

Heidi Frans
Heidi Frans

  0494/84.51.61

API = Aanspreekpunt Integriteit

Een aanspreekpunt integriteit is een laagdrempelig aanspreekpunt waarbij sporters , hun ouders, begeleiders of andere betrokkenen terechtkunnen met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag of lichamelijke en seksuele integriteit.
Bekijk het filmpje "Week van de API"